Samsun Firmaları

Arami Kavmi, Aramiler Kimdir?

Suriye'den göç eden Sami kavimlerinin bir dalı olan Aramiler M.Ö. 16 ve 12. yüzyıllar arasında kent-devletler kurmuşlardır. M.Ö. 9. yüzyılda Babil'den Akdeniz kıyısına kadar bölge Kaldu(Kashdu) ve İncil'de Haldi olarak bilinen Arami kavimlerin elindeydi. Asurlular, II. Sargon zamanında M.Ö. 720'de batıdaki Arami Krallıklarını yendiler.

Arami kültürünün yakın doğudaki en önemli etkisi Fenike alfebesiyle yazılan Arami dilinin M.Ö. 8. yüzyılda çivi yazısı kullanan Akadça'nın yerini alarak, bölgenin uluslararası dili olmasıdır.