Samsun
PROFESÖR DOKTOR İDRİS YÜCEL

PROFESÖR DOKTOR İDRİS YÜCEL

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof Dr. İdris Yücel Telefon Numarası, Muayenehanesi, İletişim Adresi, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor İdris Yücel

Yetkili Kişi:

Adres:

Prof. Dr. İdris YÜCEL

Muayenehane;

Telefon Numarası : 0.362 457 57 75

E-Mail : [email protected]

Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı No.71/2
Atakum / SAMSUN

Hastane;

Telefon Numarası : 0.362 312 19 19 Dahili : 2299

Ondokuz Mayıs (19Mayıs) Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Kurupelit / Atakum / SAMSUN

TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI

Prof. Dr. İdris Yücel

Samsun Onkoloji Bilim Dalı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor İdris Yücel Muayenehane Telefon Numarası ve Hastane Telefon Numarası Dahili Numara İle Birlikte Yukarıda Belirtilmiştir. Ayrıca E-Mail Adresi'de Belirtilmiştir. Prof. Dr. İdris Yücel İle İrtibat Kurmak İçin Yukarıdaki İletişim Seçeneklerini Kullanabilirisiniz.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı, kanser hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde uzmanlaşmış bir hekimdir. Görevleri şunları içerebilir:

  1. Tanı ve Değerlendirme: Kanser hastalarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesini yapmak, hastalığın tipini, evresini ve yayılımını belirlemek için gerekli testleri istemek ve yorumlamak.

  2. Tedavi Planlaması: Kanser hastalarının tedavi planını oluşturmak, multidisipliner bir yaklaşımla diğer uzmanlarla işbirliği yaparak en uygun tedavi seçeneklerini belirlemek. Bunlar arasında cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler gibi çeşitli yöntemler olabilir.

  3. Tedavi Uygulaması: Belirlenen tedavi planının uygulanmasını sağlamak, kemoterapi ilaçlarının doğru doz ve sürelerde verilmesini yönetmek, radyoterapi seanslarını planlamak ve takip etmek.

  4. Yan Etki Yönetimi: Tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek yan etkileri takip etmek ve yönetmek, hastaların konforunu ve yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmak için destekleyici tedavileri sağlamak.

  5. Takip ve İzlem: Tedavi sonrası hastaları düzenli olarak takip etmek, tıbbi kontrollerini yapmak, tarama testlerini düzenlemek, hastalığın tekrarlamasını veya ilerlemesini erken tespit etmek ve gerektiğinde yeniden tedavi planlaması yapmak.

  6. Hastalar ve Ailelerle İletişim: Kanser hastaları ve aileleriyle empati kurarak iletişim kurmak, tedavi sürecini anlamalarına yardımcı olmak, endişeleri ve soruları yanıtlamak, psikolojik destek sağlamak.

Tıbbi Onkoloji Uzmanları, kanser hastalarının tedavi sürecinde önemli bir rol oynarlar ve multidisipliner bir ekip içinde çalışarak hastaların en iyi tedavi ve bakımı almasını sağlarlar.

246