Samsun
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SAMSUN BÖLGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SAMSUN BÖLGE

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Telefon Numarası ve İletişim Posta Adresi - Tuik Samsun Bölge Müdürlüğü

Yetkili Kişi: Harun ÇİÇEK

Adres: Saitbey Mahallesi Demirciler Caddesi Vakıf İşhanı No.7 Kat.3 P.K.55030 İlkadım / SAMSUN

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harun ÇİÇEK / Bölge Müdürü

Bölge Müdürlüğü Telefon : 0.362 431 21 78

Santral Telefon Numarası : 0.362 431 25 08
Telefon Numarası : 0.362 433 09 26

Faks Numarası : 0.362 432 50 88

Online Telefon Hattı : 0.362 435 30 73

Web Site : www.tuik.gov.tr/ 
E-Posta : [email protected]

Saitbey Mahallesi Demirciler Caddesi Vakıf İşhanı
No.7 Kat.3 P.K.55030 İlkadım / SAMSUN

Türkiye İstatistik Kurumu  Samsun Bölge Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de resmi istatistiklerin üretimini, toplanmasını, işlenmesini ve yayılmasını sağlayan bir kamu kurumudur. TÜİK, Türkiye'de istatistiksel bilgi ve verilerin güvenilir ve tarafsız bir şekilde toplanmasını ve dağıtılmasını amaçlar. İşte TÜİK'in temel işlevleri:

Resmi İstatistik Üretimi: TÜİK, Türkiye'de resmi istatistiklerin üretiminden sorumludur. Bu, ekonomi, demografi, işgücü piyasası, sağlık, eğitim, çevre, tarım, sanayi ve diğer birçok sektörle ilgili istatistiksel verileri içerir.

Veri Toplama ve Araştırma: TÜİK, çeşitli anketler, sayımlar ve araştırmalar yoluyla veri toplar. Örneğin, hanehalkı bütçe anketleri, işgücü anketleri, nüfus sayımları ve diğer istatistiksel araştırmalar bu kapsamda yer alır.

Veri İşleme ve Analiz: Toplanan veriler, TÜİK tarafından analiz edilir ve işlenir. Bu, verilerin anlamlı ve kullanılabilir hale getirilmesini içerir. İstatistiksel yöntemler kullanarak verilerin anlamlı sonuçlara dönüştürülmesi önemlidir.

İstatistiksel Raporlar ve Yayınlar: TÜİK, elde edilen istatistiksel verileri kamuoyuna sunar. Bu veriler, raporlar, kitaplar, web siteleri ve diğer iletişim araçlarıyla halka sunulur. Bu sayede kamuoyu, ekonomik, demografik ve sosyal konularda bilgilendirilir.

Uluslararası İşbirliği: TÜİK, uluslararası düzeyde diğer ülkelerin istatistik kurumlarıyla işbirliği yapar. Uluslararası karşılaştırmalar ve veri paylaşımı için standartlar oluşturur ve uygular.

Politika ve Planlama Desteği: TÜİK, kamu politikalarının ve planlamalarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Sağladığı istatistiksel veriler, hükümetin ve diğer kurumların kararlarını destekler.

TÜİK, Türkiye'deki toplumsal, ekonomik ve demografik değişimleri izlemek, analiz etmek ve kamuoyuyla paylaşmak için kritik bir rol oynar. Bu nedenle, ülkenin gelişimine ve politika oluşturmaya önemli bir katkı sağlar.


Türkiye İstatistik Kurumu Samsun
T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Samsun
Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü
İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Telefon Numarası
İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adresi
İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü İletişim
İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürü Harun Çiçek
Samsun Tuik
Tuik Samsun
Tuik Samsun Bölge Müdürlüğü

326