Samsun
SERBEST MUHASEBECİ İSMET BAYRAM

SERBEST MUHASEBECİ İSMET BAYRAM

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmet Bayram Telefon Numarası ve İletişim Adresi, Samsun Muhasebecilik Hizmetleri ve Danışmanlık

Yetkili Kişi: İsmet Bayram

Adres: Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi Site İşhanı No.10/3 İlkadım / SAMSUN

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İsmet BAYRAM

Telefon Numarası : 0.362 432 56 31

Samsun Muhasebecilik Hizmetleri

Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi Site İşhanı
No.10/3 İlkadım / SAMSUN

Muhasebe, tarihsel olarak birçok medeniyetin ekonomik faaliyetlerini düzenlemek ve kayıt tutmak amacıyla geliştirdiği bir uygulama olarak öne çıkıyor. Ancak, dünyada ilk muhasebecilik mesleğini belirlemek zor, çünkü bu konuda net bir tarih veya kaynak bulunmamaktadır. Ancak, muhasebeyle ilgili ilk kayıtların antik medeniyetlere dayandığı bilinmektedir.

MÖ 4000-4500 civarında, Mezopotamya'da (bugünkü Irak'ın bir kısmı) Sümerler, ticaretin karmaşıklığını yönetmek ve kayıtları tutmak için muhasebe sistemlerini kullanmaya başladılar. Kil tabletler üzerindeki yazıtlar, ticaret işlemleri, mal alımları, satışları ve diğer finansal bilgilerin kaydedildiğini göstermektedir. Sümerler, bir malın alım-satımını, teslimat tarihini ve fiyatını içeren ilk faturaları oluşturarak, muhasebenin temellerini atmışlardır.

Mısır'da da aynı dönemde muhasebe benzeri kayıtlar bulunmaktadır. Mısırlılar, tarım ürünleri ve diğer malların stokunu takip etmek için çeşitli muhasebe yöntemlerini kullanmışlardır.

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, tüccarlar ve devletler arasındaki ticaretin artmasıyla birlikte muhasebe pratiği daha da gelişti. Muhasebe, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi, vergi toplama ve ticaretin denetlenmesi gibi görevlerde önemli bir rol oynadı.

Dolayısıyla, muhasebenin tarihine baktığımızda, Sümerlerin ve diğer eski medeniyetlerin ticaretin karmaşıklığını yönetmek amacıyla muhasebe benzeri yöntemleri kullandığını söyleyebiliriz. Ancak, muhasebenin mesleki bir nitelik kazanması ve bir meslek olarak örgütlenmesi daha sonraki dönemlere, özellikle Orta Çağ'da İtalya'da yaşanan ekonomik gelişmelere ve ticaretin artmasına dayanmaktadır.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmet Bayram Telefon Numarası Yukarıda Belirtilmiştir, İrtibat Kurmak İçin Yukarıdaki İletişim Seçeneğini Kullanabilirsiniz.