Samsun
SAMSUN ALAÇAM BELEDİYESİ

SAMSUN ALAÇAM BELEDİYESİ

samsun alaçam belediyesi

Yetkili Kişi:

Adres:

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar

ALAÇAM BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI

Hadi UYAR

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Müdür
6220284

Başkan
622 0713
Müdür Yardımcısı
6220970Sekreter
622 0002
Kütüphane
6213450

Faks
622 0230Yazı İşi. Müdürü
622 0016


Hesap işleri Müdürü
622 0715
Makam
6221024

Fen işleri
622 0716
Santral
6221025

Zabıta Komserliği
622 0714
KızlanKomt.
6345012

Su Arıza
621 2303
Faks
6221627

Otobüs Yazıhanesi
621 2222

6220103

itfaiye
622 0400
Santral
6220005

Halı Saha
622 2111

220