Samsun
MAKSİMUM YAPI DENETİM SAMSUN

MAKSİMUM YAPI DENETİM SAMSUN

Samsun Maksumum Yapı Denetim Telefon Numarası ve İletişi Adresi Bilgileri, Samsun Yapı Denetim Firmaları

Yetkili Kişi:

Adres:

Maksimum Yapı Denetim Hesabı

MAKSİMUM YAPI DENETİM

Yapı Denetim İçin Gerekli Evraklar

1. Tapu
2. Çap
3. Röperli Kroki
4. İmar Durumu
5. İnşaat İstikamet Rölevesi
6. Aplikasyon Krokisi
7. Gerekiyorsa Kot Kesit
8. Proje Müellifi; Mimar, İnş. Müh. , Mak. Müh. Elk. Müh. ,Jeo. Müh. ,Harita Müh. ’nin Büro Tescil Belgesi , Proje Tescil Belgesi ve Büyükşehir Belediye Kayıt Belgesi
9. Eski eser uygulamalarda; yukarıdaki belgelerin dışında, röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten Kurul Kararları ile fotoğraf albümü
10. Mimari, Statik , Elektrik ve Makine Uygulama Projeleri.
11. Zemin Etüd Raporu
12. Statik Hesaplar
13. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi

14. Yapı Denetim Bedeli Banka Dekontu. (İnşaat alanı 1000 m2´den büyük olanlar için 1. Taksit Dekontu.) (Aslı)
15. Yapı Müteaahhiti ;Şirket ise; (Ticaret Sicil Gazetesinde "inşaat yapabilir" ibaresi geçmek zorunda , Ticaret Odası Kayıt Sicil Sureti, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi )
Şirket değil ise; Şirket kuracak ve kurduğu şirket’in ünvanını ve Ticaret Sicil nosunu firmamıza  bildirecek.
16. Mal Sahibi ile Müteahhit arasındaki Yapım Sözleşmesi ; Mal Sahibi kendisi Müteahhit ise Noterden Taahhütname
17. Vergi Levhasının Fotokopisi
18. İmza Sirküleri
19. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmek üzere düzenlenecek Y.İ.B. Formu

 

 

Samsun Maksumum Yapı Denetim Telefon Numarası
Maksimum Yapı Denetim Samsun
Samsunda Yapı Denetimi
Maksimum Yapı Denetim İletişim
Samsun Yapı Denetim Firmaları

366