Samsun Firmaları

Günlerin Götürdüğü

Kenan Türkpençe YazılarıSayın Cumhurbaşkanı da bir insandır, buluşunun heyecanıyla, eksik ifade de bulunabilir.

Devlet yönetiminin, anonim şirket gibi yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Fikirdir, saygı duyarım.

Eksik bulduğum noktaya gelince, devlet olan anonim şirketin, kârı dış girdilerdir. İçerdeki seküler ne yaparsanız yapınız sabit kalır. Ailenin bilezik bozdurup, borç ödemesine benzer.

Mutlaka; buluş, patent, marka ve rüçhan haklarının evrensel dolaşıma katılması gereklidir. Hele de ar-ge...

Döviz istikrarının sağlanması, tarım ve sanayi ürünlerinin dış pazarlarda aranır olması; dışsatımın giderek yükselmesi zorunludur.

Maddi bağımsılığı olmayan devlete sömürge denilir. Devlet, iç yönelişlerden kâr amacı güderse, halk tabakaları ayrımı keskinleşir. Adi olaylar patlar, cezaevleri ve adliye inşaatlarına kârınızı kaptırısınız.

Diğer yandan;

Denize akan su miktarı sabit bir düzlemde ve düzeyde optimuma ulaşır. Yani, ne yaparsanız yapınız, ırmaklar son damlasına kadar akar giderler. Ne suyun, ne de gıdanın tasarrufu, zannedildiği anlamda bir yarar sağlamaz.

Ancak, mevcut rezervuarlar ile ekilebilir arazilerin tamamı kullanılıyorsa, tasarruf söz konusu olabilir.

Savaş ve kıtlık yılları ile seferberlik koşullarında, izdihamı önleme amaçlı bir teşvik olabilir.

O halde, uluslararası platformlarda, karapara servetleri de rejenere olmayan, diğer deyişle; kendini arttıramayan pasif kapital, edilgen sağlıksız bir akmaz para olarak erir gider.

Rasyonel; içerde sosyalizasyonu gelişkin, zarar eden ama bunu dışsatım kârıyla dengeleyen yapıya devlet denilir çünkü...

©samsunwebrehberi.com