Samsun
SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ SONER SARIÖKMEN

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ SONER SARIÖKMEN

Samsun Atakum'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Soner Sarıökmen Muhasebe Bürosunun tüm Bilgilerini görüntüleyebilir ve İletişime Geçebilirsiniz

Yetkili Kişi:

Adres:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Soner Sarıökmen


İş Yeri Açılışları
Şirket Kuruluşu
Resmi Muhasebe İşlemleri
Sigorta ve Emeklilik
Mali Danışmanlık
Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

Samsun Atakum'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Soner Sarıökmen İle İrtibat İçin Verdiğimiz İletişim Seçeneklerini Kullanabilirsiniz. En Güncel Bilgiler İçin Soner Sarıökmen Web Sitesini Ziyaret Edebilirsiniz.

Muhasebeci Ne Yapar:

Muhasebeci, finansal kayıtların doğru ve düzenli bir şekilde tutulmasından ve mali işlemlerin yönetilmesinden sorumlu olan bir profesyoneldir. Muhasebeciler, şirketler, işletmeler, kuruluşlar ve bireyler için mali hesaplamaları ve raporlamayı gerçekleştirirler.

Muhasebecilerin görevleri şunları içerebilir:

1- Finansal Kayıtların Tutulması: Muhasebeciler, gelir, gider, varlık ve borç gibi mali verileri kaydetmek ve düzenlemekle sorumludur. Bu süreçte genellikle muhasebe yazılımları ve hesap defterleri kullanılır.

2- Finansal Raporlama: Muhasebeciler, finansal tablolar, gelir tabloları, bilançolar ve nakit akış tabloları gibi raporları hazırlar. Bu raporlar, şirketin mali durumunu, performansını ve nakit akışını gösterir.

3- Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması: Muhasebeciler, şirketin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için vergi beyannamelerini hazırlar ve ilgili vergi kanunlarına uygunluğu sağlar.

4- Denetim ve İç Kontrol: Muhasebeciler, işletmelerin finansal süreçlerini ve iç kontrol sistemlerini denetleyerek doğruluk, güvenilirlik ve uyumluluk sağlar. Bu, hataları tespit etmek, riskleri yönetmek ve dolandırıcılığı önlemek için önemlidir.

5- Mali Planlama ve Analiz: Muhasebeciler, şirketlerin mali hedeflerini belirlemek ve buna ulaşmak için stratejik mali planlar yaparlar. Ayrıca finansal verileri analiz ederek şirketin performansını değerlendirir ve gelecekteki mali kararlar için önerilerde bulunurlar.

Muhasebeciler, mali kaynakların doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olarak şirketlerin finansal sağlığını sağlarlar. Aynı zamanda mali yönetimdeki yasal gerekliliklere uymak ve finansal riskleri minimize etmek gibi önemli bir rol üstlenirler.